¦ ∆ | 80 let Loškega muzeja

Oblikovanje razstave, grafično oblikovanje
Loški muzej Škofja Loka, 2019
Avtorici razstave: Biljana Ristić, Marija Demšar; Fotografija: Janez Pelko